• Technikum 4-letnie
  • Technikum 5-letnie
  • Branżowa Szkoła I stopnia

O szkole

Dokumenty szkolne

Historia wpisów

Październik 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Historia szkoły

kNasza Szkoła w roku 1945 nosiła nazwę Państwowego Gimnazjum Mechanicznego i przechodząc różne przeobrażenia od 1 września 1973 nosi nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a od 11.XII.78, 17.I.I978 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. 19.02.1945 r. – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Łodzi uruchomiono Szkołę. Również 19 lutego, lecz w 1457 r. arcybiskup Jan Odrowšż ze Sprowy nadał Skierniewicom prawa miejskie. W pierwszych dniach stycznia 1945 roku zrodziła się myśl utworzenia w Skierniewicach średniej szkoły zawodowej, tj. Gimnazjum Technicznego. Z inicjatywą taką wyszedł ś.p. inż. Czesław Witkowski ówczesny architekt w Samorządzie miejskim. Pomysł utworzenia Gimnazjum Technicznego spotkał się z aprobatą władz miejskich i został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez społeczeństwo Skierniewic i przez młodzież, która pozbawiona możliwości nauki w czasie okupacji zgłosiła swój udział i pomoc na rzecz pierwszej w historii Skierniewic średniej Szkoły Technicznej. W trzech barakach mieszkalnych i siedmiu szopach poniemieckich przy ul. Bielańskiej inż. Czesław Witkowski przy czynnej pomocy społeczeństwa i młodzieży zaczšł organizować szkołę i został jej pierwszym dyrektorem.

W dniu 19 lutego 1945 r. 29 uczniów rozpoczęło pierwsze zajęcia lekcyjne, czyli dzień 19 lutego 1945 r. jest faktycznym dniem uruchomienia szkoły. W styczniu 1948 r. szkoła przeniosła się z baraków na Bielanach do pokoszarowego budynku mieszczącego się przy ul. Batorego 53 – obecny budynek Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach. Uzyskany budynek, mimo że zniszczony – znacznie poprawił warunki lokalowe Szkoły, co pozwoliło na zwiększenie ilości oddziałów, młodzieży, zorganizowanie internatu oraz warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 1949/50 szkołę opuściło pierwszych 14 absolwentów z tytułem technika mechanika i świadectwem dojrzałości.

W następnych latach szkolnych nastąpiła dalsza stopniowa poprawa bazy materialnej szkoły, warsztatów szkolnych oraz stabilizacja kadry pedagogicznej. Ilość oddziałów utrzymywała się na poziomie 10 – 13, a ilość młodzieży 350 -400 uczniów. Od 1 stycznia 1968 r. szkoła przejęła internat po Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli na 249 miejsc, a od 1 września 1969 r. przejęła budynek szkolny po tymże Liceum przy ul. Pomologicznej 33 o 13-tu izbach i sali gimnastycznej. W tym budynku zostały zlokalizowane poszczególne typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach, który powołany został na mocy decyzji Kuratora Okręgu Szkolnego w Łodzi w dniu 23 lipca 1973 r. Wraz z poprawą bazy lokalowej szkoły następuje szybki wzrost ilości oddziałów i uczniów. Wzrost taki podyktowany był również w owym czasie potrzebami Skierniewickich Zakładów Pracy, które zatrudniały fachowców branży metalowej, a Szkoła takich kształciła. Dla przykładu w roku szkolnym 1984-85 /czterdziestolecie powstania szkoły / Zespoł Szkół Zawodowych Nr 2 liczył w 22 oddziałach – 560 uczniów, zatrudnionych było 56 nauczycieli. Natomiast w roku 1999/2000 w Szkole było 52 oddziały, w tym 11 dwukierunkowych, uczy się 1500 młodzieży w 34 specjalnościach.

Szkoła w kolejnych latach proponowała kierunku kształcenia dla technikum: teleinformatyk, informatyk, mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz elektryk. W zasadniczej szkole zawodowej nie zabrakło takich profili jak elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, czy oddziały zawodowe w tym: cukiernik, fryzjer, piekarz, stolarz oraz kucharz i sprzedawca. Duży wybór klas spowodował przypływ uczniów, poprawę bazy dydaktycznej czy wygląd szkoły. W roku 2013 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 połączył się z CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego, co zwiększyło liczbę uczniów w szkole. Dzięki tej zmianie, poszerzyły się horyzonty dla uczniów zawodówek m.in powstanie pracowni fryzjerskiej czy dodatkowej pracowni komputerowej dla uczniów technikum informatycznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązuje od 25.05.2018

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. Z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15, reprezentowany przez Dyrektora Panią Marię John. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): tel – 795 717 723,adres email – iodo@ zsz2skc.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej 
  • Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (policja, prokuratura, sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel: 22 531 03 00
  • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do udostępniania strony internetowej
  • Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w stopce strony.